Cần thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng, Bình Dương 0933 018 467
Đăng lúc: 16:37 - Ngày: 26/07/2017
Huyện Tân Uyên - Bình Dương | Diện tích: 1000M2 | Giá: 1 triệu
 
Cần thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng, Bình Dương 0933 018 467
Đăng lúc: 16:11 - Ngày: 26/07/2017
Huyện Tân Uyên - Bình Dương | Diện tích: 1000M2 | Giá: 1 triệu
 
Cần thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467
Đăng lúc: 16:43 - Ngày: 26/07/2017
Huyện Tân Uyên - Bình Dương | Diện tích: 1000M2 | Giá: 1 triệu
 
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467
Đăng lúc: 16:11 - Ngày: 26/07/2017
Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương | Diện tích: 1000M2 | Giá: 1 triệu
 
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467
Đăng lúc: 16:42 - Ngày: 26/07/2017
Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương | Diện tích: 1000M2 | Giá: 1 triệu
 
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467
Đăng lúc: 16:09 - Ngày: 26/07/2017
Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương | Diện tích: 1000M2 | Giá: 1 triệu
 
Cần thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Kim Huy, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467
Đăng lúc: 16:32 - Ngày: 26/07/2017
Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương | Diện tích: 1000M2 | Giá: 1 triệu
 
Cần thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Đại Đăng, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467
Đăng lúc: 16:02 - Ngày: 26/07/2017
Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương | Diện tích: 1000M2 | Giá: 1 triệu
 
Cần thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467
Đăng lúc: 16:29 - Ngày: 26/07/2017
Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương | Diện tích: 1000M2 | Giá: 1 triệu
 
Cần thuê nhà xưởng gấp tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467
Đăng lúc: 16:01 - Ngày: 26/07/2017
Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương | Diện tích: 1000M2 | Giá: 1 triệu
 
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương 0933 018 467
Đăng lúc: 15:35 - Ngày: 26/07/2017
Thị xã Thuận An - Bình Dương | Diện tích: 1000M2 | Giá: 1 triệu
 
Cần thuê nhà xưởng tại Phường Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương 0933 018 467
Đăng lúc: 15:20 - Ngày: 26/07/2017
Thị xã Thuận An - Bình Dương | Diện tích: 1000M2 | Giá: 1 triệu
 
Cần thuê nhà xưởng tại Phường An Phú, Thuận An, Bình Dương 0933 018 467
Đăng lúc: 15:50 - Ngày: 26/07/2017
Thị xã Thuận An - Bình Dương | Diện tích: 1000M2 | Giá: 1 triệu
 
Cần thuê nhà xưởng gấp tại huyện Thuận An, Bình Dương 0933 018 467
Đăng lúc: 15:09 - Ngày: 26/07/2017
Huyện Tân Uyên - Bình Dương | Diện tích: 1000M2 | Giá: 1 triệu
 
Cần thuê nhà xưởng tại xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467
Đăng lúc: 15:35 - Ngày: 26/07/2017
Huyện Tân Uyên - Bình Dương | Diện tích: 1000M2 | Giá: 1 triệu
Trước  12  SauTrang 1 của 2

Loading...